Hoeveel verdient een apothekersassistent?

Een apothekersassistent is een belangrijke schakel in de apotheek. Deze professional is verantwoordelijk voor het ondersteunen van de apotheker en het verzorgen van het verkoopproces aan klanten. Het beroep van apothekersassistent is veelzijdig en vereist een goede opleiding en de juiste eigenschappen.

Taken van een apothekersassistent

De taken van een apothekersassistent zijn divers en vereisen verschillende vaardigheden. Een apothekersassistent is verantwoordelijk voor het adviseren van patiënten over medicijngebruik, het bereiden en verstrekken van medicijnen, het beheer van de medicijnenvoorraad en het bijhouden van de administratie. Een goede apothekersassistent heeft daarom kennis op het gebied van farmacie en kennis van de wet- en regelgeving rondom geneesmiddelen.

Salaris van een apothekersassistent

Het salaris van een apothekersassistent is afhankelijk van verschillende factoren, zoals werkervaring, specialisaties en het type werkgever. Het gemiddelde salaris van een apothekersassistent ligt tussen de €1.785,- en €3.015,- per maand. Daarbij geldt dat hoe meer ervaring en specialisaties een apothekersassistent heeft, hoe hoger het salaris zal zijn.

Opleiding tot apothekersassistent

Om apothekersassistent te worden, is een opleiding vereist. De opleiding tot apothekersassistent duurt in de regel 2 tot 3 jaar en is te volgen op mbo-niveau. Tijdens de opleiding leert de student over de verschillende geneesmiddelen en de werking daarvan, farmaceutische bereidingen en de wet- en regelgeving rondom geneesmiddelen. Daarnaast is aandacht voor zowel theoretische als praktijkvaardigheden en is er aandacht voor goede communicatie met klanten en collega’s.

Hoe kan ik mijn salaris als apothekersassistent verhogen

Als apothekersassistent kun je je salaris verhogen door te kijken naar de afspraken in de Cao Apotheken. In deze cao zijn afspraken vastgelegd over onder andere het salaris, werktijden, toeslagen, vakantie en scholing van apothekersassistenten. Werkgeversorganisaties WZOA en ASKA vertegenwoordigen de werkgevers in de onderhandelingen voor deze cao.

RECOMENDADO  Wat verdient een YouTuber?

Een salarisverhoging kan ook worden bereikt door te wachten op de jaarlijkse structurele verhogingen van de Cao Apotheken. Vanaf 1 juli 2022 en 1 juli 2023 worden de salaristabellen structureel verhoogd met 2,5%. Daarnaast ontvangen alle werknemers die onder de werkingssfeer van de cao Apotheken vallen in december 2022 een eenmalige uitkering van € 300,- bruto.

Naast het salaris is ook het pensioen een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Als apothekersassistent bouw je pensioen op bij het Pensioenfonds PMA. Er komen veranderingen aan in het pensioenstelsel, dus het is belangrijk om hier goed op de hoogte van te blijven.

De Cao Apotheken richt zich vooral op de verbetering van de arbeidsomstandigheden. Hierbij kun je denken aan veilig werken in de apotheek, bijvoorbeeld tijdens zwangerschap en bij het werken met gevaarlijke stoffen. Werknemersorganisaties FNV Zorg & Welzijn en CNV Zorg & Welzijn vertegenwoordigen de werknemers in de onderhandelingen voor de Cao Apotheken.

Als apothekersassistent kun je jezelf ook blijven ontwikkelen om je kansen op een salarisverhoging te vergroten. Zo kun je je registreren bij het Kwaliteitsregister Apothekersassistenten (KA), waarvan de kosten zowel voor registratie als herregistratie worden vergoed door de SBA.

Salaris van apothekersassistenten met en zonder diploma

Het salaris van een BBL’er (leerling) apothekersassistent is conform schaal 3 in de cao en start in de aanloopschaal (per 1/4/19: 1615,80 euro). Het fulltime salaris is gebaseerd op een 36-urige werkweek. Werk je 24 uur als BBL’er dan verdien je 24/36ste deel van het genoemde loon. Het salaris is sterk afhankelijk van de situatie. De Cao Apotheken betreft een min-max Cao. Dit betekent dat het salaris niet onderhandelbaar is.

Opleiding tot apothekersassistent

Een reguliere opleiding tot apothekersassistent duurt 3 jaar. Een verkorte opleiding duurt meestal 2 jaar maar soms ook korter. De duur van de verkorte opleiding is afhankelijk van de onderwijsinstelling waar je de verkorte opleiding volgt. Je kunt in aanmerking komen voor een verkorte opleiding op basis van je vooropleiding en/of eerder verworven competenties. De ROC bepaalt of er vrijstellingsmogelijkheden zijn.

RECOMENDADO  Wat verdient een piloot bij KLM?

BBL-opleiding

BBL staat voor Beroeps Begeleidende Leerweg. Als BBL’er ga je één dag in de week naar school, besteed je één dag in de week aan zelfstudie en werk je over het algemeen drie dagen. Wettelijk gezien moet een BBL’er minimaal twee dagen per week werken maar het advies is drie dagen zodat je voldoende werkervaring opdoet. De start van de BBL-opleiding aan het ROC vindt één keer per jaar plaats, bij aanvang van het nieuwe schooljaar. Wanneer precies dat verschilt per ROC.

Herintrederscursus

Als herintreder heb je geen nieuw diploma nodig. Wel is het (waarschijnlijk) nodig dat je je kennis weer opfrist en bijspijkert. Dit kan je bijvoorbeeld doen aan de hand van de Herintrederscursus van de SBA.

Studiekosten

Indien de werkgever de studiekosten betaalt dan geldt een terugbetalingsregeling zoals beschreven in bijlage 6 Cao Apotheken en opgenomen in het standaard contract. De onderwijsinstelling bepaalt of een laptop noodzakelijk is. Vaak is dat wel het geval. De werkgever is niet verantwoordelijk voor de aanschaf van de laptop. De opleidingsinstelling kan meedenken met een financiële tegemoetkoming indien nodig.

Hoeveel verdient een apothekersassistent in vergelijking met andere medische beroepen

Een apothekersassistent werkt in een apotheek en ondersteunt de apotheker. Zij helpen bij de afgifte van medicijnen en geven advies over het gebruik ervan. Het salaris van een apothekersassistent varieert afhankelijk van hun ervaring en opleiding. Gemiddeld verdienen zij tussen €1.890 en €4.081 per maand in 2023. Dit bedrag is vergelijkbaar met dat van andere medische beroepen.

Salaris van farmaceutisch technici en apothekersassistenten

De salarissen van farmaceutisch technici en apothekersassistenten zijn vergelijkbaar met andere medische beroepen. Beginnende farmaceutisch technici en apothekersassistenten verdienen gemiddeld tussen €1.890 en €2.410 per maand. Na vijf jaar werkervaring is hun inkomen gestegen naar €2.326 en €3.052 per maand. Hoewel dit een mooi salaris is, ligt het wel lager dan het salaris van bijvoorbeeld verpleegkundigen of artsen.

RECOMENDADO  Wat Verdient een Notaris

Taken van farmaceutisch technici en apothekersassistenten

Naast het afgifteproces zijn er nog veel meer taken die farmaceutisch technici en apothekersassistenten uitvoeren. Zo zijn zij verantwoordelijk voor het klaarmaken van recepten en medicamenten, het verstrekken van medicijnen aan cliënten en het instrueren van hen in het gebruik ervan. Daarnaast verifiëren zij recepten of aanvullingsaanvragen van gezondheidswerkers en zien zij toe op de juiste opslag en veiligheidscondities van medicijnen. Ook zijn zij verantwoordelijk voor het inpakken en etiketteren van op voorschrift te verstrekken medicijnen en helpen zij cliënten door hun vragen te beantwoorden en geneesmiddelen op te zoeken. Verder beheren zij de patiëntendossiers, bestellen, etiketteren en tellen zij de voorraden medicijnen, chemicaliën en andere artikelen voor de verkoop. Tot slot zorgen zij voor het schoonmaken en klaarmaken van de hulpmiddelen en de verpakking die gebruikt worden bij de samenstelling en verstrekking van medicijnen.

Conclusie

Een apothekersassistent is een belangrijke schakel in de apotheek. Zij zorgen ervoor dat het afgifteproces goed verloopt en voeren veel verschillende taken uit. Het salaris van een apothekersassistent is vergelijkbaar met dat van andere medische beroepen, hoewel het wel lager ligt dan dat van bijvoorbeeld verpleegkundigen en artsen. Een carrière als apothekersassistent kan aantrekkelijk zijn voor mensen die van afwisselend werk houden en graag een bijdrage leveren aan de gezondheidszorg.