Wat verdient een agent?

Een van de belangrijkste onderwerpen die vaak ter discussie staan ​​als het gaat om politiewerk is het salaris van een politieagent. In Nederland verdienen politieagenten een gemiddeld salaris van € 2.561 per maand, variërend van € 1.815 tot € 3.750 bruto per maand voor wijkagenten en hoofdagenten. Een hbo-politieagent heeft daarentegen een salaris van minimaal € 2.715 per maand. In België is het gemiddelde salaris van een politieagent € 29.964 per jaar of € 15,37 per uur, variërend van € 27.288 per jaar voor beginnende werknemers tot € 45.285 per jaar voor meer ervaren werknemers.

Rangen en opleiding

Alle politieagenten beginnen als aspirant, ongeacht hun vooropleiding. Hoofdagenten hebben vier strepen en vallen in salarisschaal 7 van de politie-cao. Een voltijds dienstverband voor een politieagent is meestal 36 uur per week, maar er is in sommige gevallen de mogelijkheid voor een betaalde 38-urige werkweek. Voor degenen die geïnteresseerd zijn in een carrière in de politie, is er een tweejarige praktijkgerichte basisopleiding beschikbaar waarbij je allround wordt opgeleid voor het brede politievak door vakspecialisten op één van de eigen opleidingslocaties van de politie.

Toezicht en pensioen

De nationale politie wordt geleid door de korpschef, terwijl de minister van Justitie en Veiligheid eindverantwoordelijk is voor het goed functioneren van de politie. De Inspectie Justitie en Veiligheid houdt toezicht op de correcte uitvoering van de politietaken. De pensioenleeftijd bij de politie is 65 jaar. Dit betekent dat een medewerker die op 1 januari 2021 in actieve dienst is, ten minste 65 jaar oud moet zijn of deze leeftijd tussen 2021 en 2025 bereikt. De AOW-leeftijd is hierbij nog niet inbegrepen. De politie neemt deel aan het pensioenfonds ABP.

Om agent van politie te worden moet je dus een basis politieopleiding van twee jaar volgen, na deze opleiding kun je beginnen als aspirant. Het gemiddelde salaris ligt in Nederland op €2.561, in België ligt dit gemiddelde op €29.964 per jaar. De korpschef heeft leiding over de nationale politie en de Inspectie Justitie en Veiligheid houdt toezicht op de correcte uitvoering van de politietaken. Ook is het pensioen van de politie vastgelegd bij de ABP.

RECOMENDADO  Wat verdient Feyenoord aan Conference League?

Politie salaris schalen en toeslagen

Vanaf 1 januari 2022 worden de politiesalarissen structureel verhoogd met gemiddeld 9,5 procent. Dit is het gevolg van de nieuwe politie-CAO die geldt voor de periode tussen 2022 en 2024. Hoewel de salaristabellen nog niet formeel zijn vastgesteld, is het wel duidelijk wat de ontwikkeling zal zijn in die periode.

Ontwikkeling van de salaristabellen

De salaristabellen van de politie zijn in de loop der jaren regelmatig gewijzigd. In de nieuwe CAO is afgesproken dat de salarissen in stappen worden verhoogd. Zo wordt het basisalaris van een agent in schaal 6 vanaf 1 januari 2022 verhoogd met ruim 200 euro. Ook was er al een verhoging van 1,3 procent op 1 januari 2021. In dit artikel geven we een overzicht van de ontwikkeling van de salaristabellen in de komende jaren en de tabellen van de voorgaande jaren.

Toeslagen

Bovenop het basisalaris hebben politiemedewerkers recht op verschillende toeslagen. Zo is er een onregelmatigheidstoeslag voor uren die buiten de reguliere werktijden vallen en een toeslag voor bereikbaarheidsdiensten. Ook wordt er onderscheid gemaakt tussen verschillende specialistische functies, zoals rechercheurs. Zij krijgen een hogere toelage bovenop hun basisloon.

Informele status

Hoewel de nieuwe salaristabellen al wel gedeeld zijn met de vakbonden, hebben ze nog geen formele status. Dit betekent dat er nog wijzigingen kunnen worden doorgevoerd voordat ze definitief worden vastgesteld. Toch geven de tabellen al wel een goed beeld van wat politiemedewerkers de komende jaren kunnen verwachten op het gebied van salaris en toeslagen.

Conclusie

Kortom, de salaristabellen van de politie worden de komende jaren flink verhoogd op basis van de nieuwe CAO. De nieuwe tabellen hebben nog geen formele status, maar geven wel een goed beeld van de ontwikkeling van de salarissen en toeslagen in de periode tot en met 2024.

RECOMENDADO  Wat verdient een ambtenaar?

Wat zijn de secundaire arbeidsvoorwaarden voor politiepersoneel?

Werken bij de politie brengt goede arbeidsvoorwaarden met zich mee. Dit geldt zowel voor het basissalaris als voor de secundaire arbeidsvoorwaarden. Hoewel hier niet specifiek op wordt ingegaan in de tekst, zijn deze arbeidsvoorwaarden van groot belang voor politiepersoneel.

Opleidingsmogelijkheden voor politiepersoneel

Voor veel politiefuncties volg je eerst een opleiding aan de Politieacademie. Deze opleidingen zijn zeer gericht en gespecialiseerd om iedereen klaar te stomen voor het werk binnen de politie. Naast de opleidingen biedt de politie ook andere mogelijkheden om verder te ontwikkelen, bijvoorbeeld door middel van coachingsprogramma’s, werkplekbegeleiding en in- en externe stages. Bovendien is het mogelijk om tijdens het werk een meerjarige hbo- of universitaire opleiding te volgen.

Flexibele werktijden en verlofregelingen

Bij de politie zijn flexibele werktijden bespreekbaar, wat betekent dat er mogelijkheden zijn voor een goede balans tussen werk en privé. Bovendien biedt de politie de Regeling Levensfase Uren (LFU) aan, waarmee extra uren per jaar kunnen worden opgebouwd voor extra vakantie, studietijd of verlof. Dit alles maakt het werken bij de politie aantrekkelijk voor mensen die een goede balans willen tussen hun werk en privéleven.

Fysieke en mentale fitheid van politiepersoneel

Fysieke en mentale fitheid zijn essentieel voor politiepersoneel om hun werk goed te kunnen blijven uitvoeren. De politie biedt daarom verschillende programma’s aan waarmee medewerkers hun kracht en conditie kunnen verbeteren. Zo is er onder andere de PolitieConditie-sportapp en sportieve begeleiding voor medewerkers. Ook wordt er begeleiding geboden aan medewerkers die te maken krijgen met indringende gebeurtenissen om te zorgen dat zij mentaal sterk blijven.

Mogelijkheden om door te groeien binnen de politie

Er zijn veel mogelijkheden om door te groeien binnen de politie. Door het volgen van opleidingen en trainingen, maar ook door het klimmen van de carrièreladder. Zo kun je bijvoorbeeld wijkagent worden, rechercheur, onderdeel van de ME of arrestatieteams. De politie biedt hiermee kansen om je verder te ontwikkelen en te groeien binnen de organisatie.

RECOMENDADO  Hoeveel verdient Max Verstappen per jaar?

Hoe kan ik mijn salaris als politieagent verhogen?

Als politieagent is het belangrijk om te weten hoe je je salaris kunt verhogen. Dit kan door middel van verschillende maatregelen en ontwikkelingen binnen de politie-cao.

Nieuwe politie-cao

Per 1 januari 2022 is er een nieuwe politie-cao van kracht, die loopt tot en met 30 juni 2024. Deze overeenkomst is opgesteld na onderhandelingen tussen de minister, de bonden en de korpsleiding en bevat afspraken die van invloed zijn op het salaris van politiemedewerkers.

Salarisverhoging voor politiemedewerkers

De nieuwe politie-cao voorziet in een aantal salarisverhogingen voor politiemedewerkers. Zo wordt het maandsalaris van alle medewerkers vanaf 1 januari 2022 met € 100 euro verhoogd. Daarnaast volgt er per 1 juli 2022 een salarisverhoging van 2 procent, per 1 januari 2023 een verhoging van 3 procent en per 1 januari 2024 nog eens een verhoging van 2 procent.

Tegemoetkoming onderbezetting

Naast de salarisverhogingen ontvangen politiemedewerkers in het domein uitvoering die zijn ingeschaald tot en met schaal 9 een tijdelijke financiële tegemoetkoming in de jaren 2022, 2023 en 2024. Dit is bedoeld als compensatie voor de verzwarende werkomstandigheden en onregelmatigheid als gevolg van de onderbezetting van het korps. Het bedrag van de tegemoetkoming kan oplopen tot € 2500 per jaar.

Arbeidsmarktpositie van de politie

Ook de arbeidsmarktpositie van de politie wordt versterkt. Zo wordt de vergoeding voor aspiranten in het eerste jaar van de opleiding verhoogd. Dit is een belangrijke maatregel om te zorgen voor de instroom van nieuw talent binnen de politieorganisatie.

Al met al biedt de nieuwe politie-cao tal van maatregelen om het salaris en de arbeidsvoorwaarden van politiemedewerkers te verbeteren.