Hoeveel verdient een arts?

Het salaris van een arts is een belangrijk onderwerp in de gezondheidszorg. Het kan variëren afhankelijk van verschillende factoren, zoals functie en specialisme. Zo verdienen artsen in loondienst bijvoorbeeld minder dan zelfstandige specialisten. Ook zijn er verschillen in salaris tussen bijvoorbeeld artsen in opleiding (aniossen) en medisch specialisten.

Factoren die het salaris van artsen beïnvloeden

Er zijn verschillende factoren die het salaris van artsen kunnen beïnvloeden. Zo zijn functie en specialisme belangrijke factoren. Daarnaast spelen werkervaring, verantwoordelijkheden en werkplek een rol. Een arts in loondienst verdient meestal minder dan een zelfstandig specialist, omdat deze laatste vaak meer verantwoordelijkheden heeft en meer ervaring heeft opgedaan.

Salarissen van artsen in opleiding en assistenten in opleiding tot specialist

Artsen in opleiding (aniossen) en assistenten in opleiding tot specialist (aiossen) hebben doorgaans een lager salaris dan medisch specialisten. Het salaris van aiossen wordt vastgelegd in de cao’s van umc’s, ziekenhuizen en verschillende brancheorganisaties. In de meeste cao’s is geregeld dat aiossen ieder jaar meer gaan verdienen. Het salaris van een anios is vaak lager dan dat van een aios, maar kan variëren per ziekenhuis of zorginstelling.

Salaris van vrijgevestigde huisartsen

Voor huisartsen met een eigen praktijk heeft de Nederlandse Zorgautoriteit een ‘norminkomen’ vastgesteld. Dit wordt de ‘arbeidskostencomponent’ genoemd en is het bedrag dat huisartsen minimaal moeten verdienen om de kosten van hun praktijk te dekken. De hoogte van het norminkomen wordt jaarlijks vastgesteld en is afhankelijk van onder andere het aantal patiënten dat de huisarts heeft en de regio waarin hij of zij werkt. Daarnaast ontvangt de huisarts nog een vergoeding voor speciale verrichtingen zoals het plaatsen van een IUD of kleine chirurgische ingrepen.

Hoe kan ik als arts mijn salaris verhogen?

Als arts zijn er verschillende manieren om je salaris te verhogen. Zo kan er gekeken worden naar de gender pay gap in de zorg, waarbij uit onderzoek blijkt dat bij 13% van de vrouwen een onverklaarbare loonkloof gevonden wordt ten opzichte van mannelijke collega’s. Bewustwording van unconscious biases en ruimere mogelijkheden voor zwangerschapsverlof en deeltijdwerk kunnen hierbij helpen.

RECOMENDADO  Hoeveel verdient Enzo Knol per dag?

Voor artsen in loondienst ligt het salaris vast in CAO-afspraken en de AMS van de Nederlandse vereniging van ziekenhuizen. Hierbij kan de medisch specialist worden ingeschaald in trede 0 tot 6, afhankelijk van het aantal jaren werkervaring. ANIOS en AIOS vallen in hun eigen salarisschaal van de CAO Ziekenhuizen. Overstap naar een ander werkgebied of leidinggevende functie kan ook leiden tot een hoger salaris.

Er is een inkomensverschil tussen specialismen, waarbij een anesthesioloog bijvoorbeeld 80.000 euro per jaar meer verdient dan een kinder-jeugd arts. Het is daarom belangrijk om te onderzoeken welke specialismen financieel het meest interessant zijn en hier mogelijk een keuze in te maken.

Door te onderhandelen over het salaris, kunnen artsen ook hun inkomsten verhogen. Uit een vragenronde onder artsen blijkt dat mannen vaker om een hoger salaris vragen en vrouwen vaak meer uur willen werken. Het is belangrijk om als arts te weten wat je waard bent en hierover het gesprek aan te gaan. Het Platform Medisch Leiderschap heeft daarom 21 tips opgesteld voor het onderhandelen over je salaris.

Tot slot kan het helpen als organisaties transparanter zijn over de salarissen en de mogelijkheid om te onderhandelen. Hierdoor kan de loonkloof worden verkleind of opgelost. Het is daarom interessant als ziekenhuizen en GGZ-instellingen onderzoek doen naar de loonkloof en hiervoor meer transparantie bieden.

Hoe kan ik als arts mijn salaris verhogen?

Als arts wil je natuurlijk een goed salaris verdienen met je werk. Er zijn verschillende manieren waarop je je salaris kunt verhogen, hieronder noemen we er een aantal.

RECOMENDADO  Wat verdient een HR medewerker?

Doorleren en het volgen van een cursus of opleiding

Een goede manier om je kans op promotie te verhogen en daarmee je salaris te verhogen, is het volgen van een cursus of opleiding gericht op specifieke vaardigheden. Uit de data van de Salaris Enquête blijkt namelijk dat hoe hoger het opleidingsniveau van een werkende is, des te hoger het salaris is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het volgen van een masteropleiding in deeltijd.

Controleer of het salaris in lijn is met het minimumloon en het cao-loon

Als arts heb je recht op een bepaald salaris volgens de cao. Als je werkgever je minder betaalt dan het minimumloon of minder dan in de cao staat, dan kun je met je werkgever in gesprek gaan om dit te bespreken. Zoek van tevoren goed uit wat er in de cao staat over het salaris van artsen.

Onderhandelen met de baas

Als je denkt dat je salaris te laag is, kun je het gesprek aangaan met je baas om te onderhandelen over een hoger salaris. Zorg dat je goed voorbereid bent en weet wat je wilt en wat je waard bent. Je kunt je argumenten onderbouwen met prestaties die je hebt geleverd.

Zoek een baan die beter betaalt

Als je binnen je huidige baan geen mogelijkheden ziet voor salarisverhoging, kun je overwegen om op zoek te gaan naar een baan die beter betaalt. Kijk hierbij bijvoorbeeld naar vacatures bij andere ziekenhuizen.

Word zzp’er

In sommige specialistische branches liggen de tarieven voor zzp’ers vele malen hoger dan de salarissen van werknemers. Als zzp’er kun je jouw werkzaamheden vaak zelfstandig uitvoeren en bepaal je zelf jouw tarieven. Dit brengt wel extra verantwoordelijkheden met zich mee, zoals het regelen van een arbeidsongeschiktheidsverzekering.

RECOMENDADO  Hoeveel verdient een gymdocent?

Hoe kan ik mijn salaris als arts verhogen

Als arts kun je op verschillende manieren je salaris verhogen. Een belangrijke factor die meegenomen wordt bij de salarisbepaling is relevante werkervaring. Dit geldt zowel voor ervaring tijdens je opleiding tot specialist, als voor ervaring na het behalen van je masteropleiding. Zo wordt ervaring als arts-assistent, basisarts in de patiëntenzorg, arts-onderzoeker, basisarts in onderwijs of onderzoek, PhD student of onderzoeker in opleiding in een geneeskundig wetenschappelijk onderzoek volledig meegenomen voor de inschaling.

Daarnaast telt ook onderzoekservaring mee bij de inschaling van artsen in opleiding tot medisch specialist. Relevante onderzoekservaring in geneeskundig wetenschappelijk onderzoek voor het artsexamen wordt meegenomen als ervaring die meetelt.

Als op de datum van indiensttreding het vereiste aantal maanden voor een ervaringsjaar nog niet voltooid is, dan wordt de periodiekdatum zodanig vastgesteld dat bij goed functioneren de eerstvolgende periodiek wordt toegekend op het moment dat het ervaringsjaar voltooid is. Daarnaast ontvangt de werknemer jaarlijks een periodieke verhoging van het salaris.

Het behoud van het overeengekomen salaris is ook een mogelijkheid om je salaris als arts te verhogen. Indien het overeengekomen salaris van een arts voorafgaand aan de opleiding tot medisch specialist meer bedraagt dan het salarisbedrag voortvloeiend uit de leden 1 t/m 6 van dit artikel, dan behoudt hij dat overeengekomen salaris tot het moment waarop de periodieke salarisverhoging conform lid 8 tot een hoger salaris leidt.

Wil je als basisarts in opleiding tot spoedeisendehulparts werken, dan word je overeenkomstig het in dit artikel bepaalde gehonoreerd.