Hoeveel verdient een gymdocent?

Als leraar gymnastiek verdien je gemiddeld zo’n €2600,- bruto per maand bij een fulltime dienstverband. Dit bedrag kan variëren van ongeveer €2000,- tot €3500,- bruto per maand, afhankelijk van de werkervaring en opleidingsniveau. Dit salaris is gebaseerd op de CAO voor het voortgezet onderwijs.

Salarisschalen

De salarisschalen voor een leraar gymnastiek zijn gebaseerd op ervaring en competentieniveaus. Het salaris kan verhoogd worden door ervaring, extra certificaten en door deel te nemen aan trainingen. De competentieniveaus zijn ingedeeld in vier categorieën, namelijk LB, LC, LD en LE.

Salaris van doorgroeiberoepen

Als leraar gymnastiek zijn er verschillende doorgroeiberoepen mogelijk binnen de beroepsfamilie Docenten lichamelijke opvoeding vo/mbo. Deze beroepen hebben een hoger salaris dan dat van een leraar gymnastiek. Voorbeelden van doorgroeiberoepen zijn: coördinator LO, teamleider vaksectie LO en schoolleider.

Sector en beroepsgroep salarisgegevens

De gemiddelde salarisgegevens binnen de sector Onderwijs en de beroepsgroep Onderwijs & Training variëren van €2000,- tot €4500,- bruto per maand. Een leraar gymnastiek valt binnen deze sector en beroepsgroep. Het salaris kan dus variëren, afhankelijk van verschillende factoren zoals het dienstverband en werkervaring.

Gemiddeld salaris gymdocent per jaar in Nederland

Een gymdocent is een leraar die leerlingen begeleidt en lesgeeft in sport. Het salaris van een gymdocent is afhankelijk van zijn opleidingsniveau, werkgever en ervaring. Het aantal uren dat de docent werkt speelt ook mee. Als junior start het salaris bij €1.800 bruto per maand en dit kan oplopen tot maximaal €5.600 bruto per maand voor een ervaren docent met een hbo-opleiding in Sport & Bewegen.

De taken van een gymdocent zijn zeer divers. Zo bedenkt de docent spellen, oefeningen of sporten. Daarnaast bereidt hij sportlessen voor en zorgt hij voor de benodigde materialen. De gymdocent geeft les aan en begeleidt de leerlingen. In geval van nood past hij EHBO toe of biedt hij andere hulp. Het contact met ouders en verzorgers komt ook voor.

RECOMENDADO  Wat verdient een mondhygiënist

Om gymdocent te worden, heb je een mbo- of hbo-opleiding nodig. Op het mbo kun je de opleiding Sport-Bewegingsleider of het CIOS volgen. Op het hbo kun je terecht bij de ALO, de Academie voor Lichamelijke Opvoeding. Zo kun je een opleiding tot docent lichamelijke opvoeding volgen.

Een gymdocent kan werken in diverse omgevingen. Scholen binnen het basis- en voortgezet onderwijs zijn verplicht om minimaal twee uur per week in te richten voor lichamelijke opvoeding per klas. Het is dan ook vanzelfsprekend dat de docenten voornamelijk in het onderwijs werken. Andere mogelijkheden zijn sportleraar bij mbo- of hbo-opleidingen of het geven van individuele lessen.

Gemiddeld salaris gymdocent per onderwijsniveau in Nederland

Een leraar gymnastiek geeft les in het vak gymnastiek of lichamelijke opvoeding. Er zijn verschillende opleidingen om leraar gymnastiek te worden, zoals een HBO-opleiding of een cursus/bijscholing op MBO-niveau. Het salaris van een leraar gymnastiek wordt niet expliciet genoemd in de tekst. Wel wordt er gezegd dat de arbeidsmarktvoorwaarden en werkgelegenheid voor de leraar gymnastiek gemiddeld zijn. Er is werkgelegenheid te vinden en er zijn altijd wel scholen op zoeken naar een leraar gymnastiek, maar hij moet eventueel wel bereid zijn om, als er geen werk in zijn regio is, naar een andere stad te verhuizen.

Taken

  • De leraar gymnastiek geeft de leerlingen verschillende gymlessen en bereidt zijn eigen les voor. Hij zet de spullen in de gymzaal klaar voordat de les begint en ruimt na afloop (al dan niet samen met de leerlingen) de gymzaal op. Hij is zelf sportief en heeft verstand van verschillende sporten en vormen van gym.
RECOMENDADO  Wat verdient een stratenmaker

Vaardigheden

  • Een leraar gymnastiek moet beschikken over verschillende vaardigheden, zoals integriteit, zelfbeheersing, bemiddelingskracht, durf, besluitvaardigheid, motiveren, luistervaardigheid, belangstelling hebben, vragen stellen, stimuleren, overtuigingskracht, positiviteit, voorbereiden, gestructureerd werken, prioriteiten stellen, doelgericht werken, doorzettingsvermogen, ambitie, helder communiceren, inlevingsvermogen en taalkennis.

Dus als je een leraar gymnastiek wilt worden, moet je beschikken over veel vaardigheden. Er zijn verschillende opleidingen die je kunt volgen om leraar gymnastiek te worden. Het salaris van een leraar gymnastiek is niet expliciet genoemd in de tekst, maar de arbeidsmarktvoorwaarden en werkgelegenheid zijn gemiddeld. Er is werkgelegenheid te vinden en er zijn altijd wel scholen op zoek naar een leraar gymnastiek, maar soms moet je wel bereid zijn om naar een andere stad te verhuizen als er geen werk is in jouw regio.

Al met al lijkt het dus een mooie baan voor sportieve mensen die het leuk vinden om anderen te motiveren en stimuleren om te bewegen en sporten.

Gemiddeld salaris gymdocent vo en mbo

Gymdocenten in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) verdienen een gemiddeld salaris van € 5.410 per maand. Dit bedrag is inclusief vakantiegeld en een eindejaarsuitkering. Het salaris varieert tussen € 3.640 en € 7.350 per maand, afhankelijk van de schaal en trede van de leraar. Het salaris en de beloning zijn vastgelegd in de cao voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (cao mbo).

CAO MBO

De cao mbo bepaalt de salarisschalen en tredes voor leraren in het mbo. Deze schalen en tredes zijn gebaseerd op leeftijd, ervaring, opleiding en functie. Een leraar kan op een hogere trede komen door goed functioneren en/of het volgen van bijscholing. Het salaris kan ook door de werkgever verhoogd worden als er sprake is van een hogere functie of meer verantwoordelijkheden.

RECOMENDADO  Wat verdient een agent?

Schalen en tredes

De schalen en tredes zijn verdeeld over de functieschaal, de docentschaal en de LD-schaal. Elke schaal bestaat uit 12 of 13 salaristreden. Bij goed functioneren stijgt het maandsalaris ieder jaar een trede. Het salaris kan ook stijgen door het behalen van een hogere functie, wat betekent dat de leraar naar een hogere schaal gaat. Het salaris van gymdocenten in het mbo valt onder de docentschaal.

Gewogen gemiddelde

Het gemiddelde salaris van leraren in loondienst in het mbo is een gewogen gemiddelde. Hierbij wordt rekening gehouden met de schalen en tredes van alle leraren in loondienst. Dit betekent dat het gemiddelde salaris niet alleen gebaseerd is op het startsalaris van een leraar, maar ook op het loon van leraren die al jaren in dienst zijn en daardoor op hogere schalen en tredes zitten.

Zij-instromer

Wanneer iemand vanuit een andere baan als zij-instromer het onderwijs in gaat, kan hij of zij mogelijk op een hogere trede of schaal beginnen. De zij-instromer maakt daarover afspraken met de werkgever. Het is echter wel zo dat een zij-instromer aan bepaalde eisen moet voldoen om in aanmerking te komen voor een hogere trede of schaal. Het Onderwijsloket kan hierbij helpen.