Hoeveel verdient een onderwijsassistent?

Als onderwijsassistent verdien je een bruto maandsalaris dat afhangt van jouw niveau, werkervaring en de onderwijsinstelling waar je werkt. Het minimale bruto maandloon is ongeveer €1700 , terwijl het gemiddelde bruto maandsalaris ongeveer €2100 is en het maximale bruto maandloon ongeveer €2600 . Het gemiddelde bruto jaarsalaris ligt rond de €24.000 en het gemiddelde uurloon is €13,41 .

Salarisschalen Onderwijsassistent

De salarisschalen waarin een onderwijsassistent kan vallen, zijn vastgelegd in de CAO voor het primair onderwijs. Onderwijsassistenten vallen onder functiecategorie onderwijsondersteunend personeel en worden ingedeeld in salarisschaal 4 tot en met 6. De hoogte van het salaris is afhankelijk van ervaring en opleiding.

Secundaire arbeidsvoorwaarden Onderwijsassistent

Naast het salaris kunnen onderwijsassistenten ook rekenen op enkele extra uitkeringen. Zo ontvangen zij aan het einde van het jaar een eindejaarsuitkering van 6,3% van het jaarsalaris en een vakantietoeslag van 8% . Daarnaast hebben onderwijsassistenten ook recht op de dag van de leraar uitkering.

Doorgroeiberoepen Onderwijsassistent

Het beroep van onderwijsassistent kan gezien worden als een startpunt in de onderwijswereld. Er zijn diverse doorgroeimogelijkheden, zoals docent, intern begeleider of remedial teacher. Volgens het Salariskompas van Intermediair ligt het gemiddelde bruto maandsalaris van de beroepsfamilie Onderwijsassistenten basisonderwijs op circa €2400 .

Wat zijn de taken van een onderwijsassistent en hoe beïnvloeden deze het salaris?

Een onderwijsassistent is een belangrijke schakel binnen het onderwijsproces. Hij of zij ondersteunt de leerkracht bij verschillende taken, waardoor deze zich kan concentreren op het geven van les. De onderwijsassistent draagt bij aan een veilige en gestructureerde omgeving voor de leerlingen en biedt extra begeleiding aan leerlingen die dat nodig hebben. Het salaris van een onderwijsassistent is afhankelijk van verschillende factoren.

Taken van de onderwijsassistent

De taken van een onderwijsassistent zijn divers en afhankelijk van de school en de leerkracht waarbij hij of zij werkzaam is. Over het algemeen is een onderwijsassistent verantwoordelijk voor het voorbereiden van lesmateriaal, het begeleiden van leerlingen, het uitvoeren van administratieve taken en het ondersteunen van de leerkracht. Zo kan de onderwijsassistent helpen bij het opzetten van experimenten, het nakijken van toetsen en het organiseren van evenementen zoals een schoolreisje.

RECOMENDADO  Wat verdient een HR medewerker?

Vaardigheden Onderwijsassistent

Een onderwijsassistent moet beschikken over verschillende vaardigheden om zijn of haar functie goed uit te kunnen voeren. Positiviteit, luistervaardigheid en resultaatgerichtheid zijn belangrijke eigenschappen van een goede onderwijsassistent. Ook analytisch vermogen en het vermogen om verbanden te leggen zijn van belang. Verder moet een onderwijsassistent goed kunnen samenwerken en een sociaal gevoel hebben.

Opleiding Onderwijsassistent

Om onderwijsassistent te worden, kun je een MBO niveau-3 of niveau-4 opleiding volgen. Tijdens deze opleiding leer je hoe je leerlingen kunt begeleiden en ondersteunen. Ook leer je hoe je lesmateriaal kunt voorbereiden, hoe je toetsen nakijkt en hoe je administratieve taken uitvoert. Daarnaast doe je praktijkervaring op bij een school.

Salaris Onderwijsassistent

Het salaris van een onderwijsassistent is afhankelijk van verschillende factoren. Zo speelt ervaring een belangrijke rol, maar ook het opleidingsniveau en de grootte van de school waarbij hij of zij werkzaam is. Over het algemeen ligt het salaris van een onderwijsassistent tussen de €1600 en €2500 bruto per maand. Door bijvoorbeeld een aanvullende opleiding te volgen, kan het salaris van een onderwijsassistent stijgen. Ook het behalen van meer ervaring kan leiden tot een hoger salaris.

Hoe kan ik mijn salaris als onderwijsassistent verhogen

Als onderwijsassistent zijn er verschillende manieren om je salaris te verhogen. Een handige tool om te controleren of je salaris klopt en om te kijken wat je netto overhoudt, is de salarischeck. Met deze tool kunnen werknemers in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs of in het mbo hun salaris controleren. Hierbij moet de onderwijssector, functie, leeftijd en aantal dienstjaren worden ingevuld. De salarischeck wordt elk jaar bijgewerkt met nieuwe cao-afspraken, aanpassingen in de belastingtarieven en veranderingen in pensioenpremie.

RECOMENDADO  Wat verdient Rutte

Het salaris van onderwijsassistenten kan worden gecontroleerd met behulp van de salarischeck. Het is ook mogelijk om salaristabellen te raadplegen voor het hbo en het wo. Deze zijn te vinden op de cao-pagina van deze sectoren. Echter, het salaris is afhankelijk van vele individuele factoren, zoals inschaling, leeftijd, dienstjaren, en jaarlijkse beoordeling.

AOb-leden kunnen met vragen over inschaling of het salaris contact opnemen met het Informatie en Advies Centrum (IAC). Jaarlijks is er een salarisverhoging in het hbo en wo, echter dit is afhankelijk van de jaarlijkse beoordeling. Het is dus belangrijk om goede prestaties te leveren. Daarnaast zijn er ook individuele verschillen in het salaris in het hbo en wo, dus het is verstandig om te onderzoeken wat voor jouw situatie van toepassing is.

Kortom, het verhogen van het salaris als onderwijsassistent kan op verschillende manieren. Het is belangrijk om de salarischeck te gebruiken om te controleren of het salaris klopt en om te kijken wat je netto overhoudt. Daarnaast zijn er individuele factoren zoals inschaling, leeftijd, dienstjaren en jaarlijkse beoordeling die invloed hebben op het salaris. AOb-leden kunnen met vragen over inschaling of het salaris contact opnemen met het Informatie en Advies Centrum (IAC).

Verschil tussen leraarondersteuner en onderwijsassistent

Een leraarondersteuner mag zelfstandig taken uitvoeren, zoals lesgeven en het nakijken van toetsen. Een onderwijsassistent mag dit niet en biedt vooral ondersteuning aan de leerkracht. Dit is het belangrijkste verschil tussen een leraarondersteuner en een onderwijsassistent. Een leraarondersteuner heeft een hoger opleidingsniveau dan een onderwijsassistent en kan daarom meer verantwoordelijkheden op zich nemen.

RECOMENDADO  Hoeveel verdient een advocaat?

Taken en verantwoordelijkheden van een leraarondersteuner

Een leraarondersteuner heeft een MBO+ opleidingsniveau, tussen niveau 4 en 5. Deze professionals zijn betrokken bij de voorbereiding en uitvoering van lessen. Ze observeren en signaleren problemen bij leerlingen en hebben zelfstandige taken in de leerlingenbegeleiding. Ze dragen bij aan de professionalisering van de onderwijsondersteuner en ondersteunen in het onderwijsprogramma. Ook beoordelen ze toetsen en verbeteren onderwijsactiviteiten van de leerlingen.

Taken en verantwoordelijkheden van een onderwijsassistent

Een onderwijsassistent heeft een opleidingsniveau van 4. Onderwijsassistenten ondersteunen de leerkracht bij het geven van lessen, begeleiden individuele leerlingen en groepjes die extra aandacht nodig hebben en ondersteunen bij (buitenschoolse) activiteiten. Ze zijn verantwoordelijk voor het begeleiden van kinderen/leerlingen bij hun ontwikkeling en sociale vaardigheden. Ook houden ze toezicht op leerlingen die tijdens de les meedoen en opletten, en ondersteunen ze de leraar met het samenstellen van lesmateriaal en uitvoeren van administratieve en verzorgende taken.

Post-MBO opleiding Leraarondersteuner

Als je al in het bezit bent van een diploma Onderwijsassistent, kun je ervoor kiezen om een Post-MBO opleiding Leraarondersteuner te volgen. Deze opleiding is bedoeld voor onderwijsassistenten die extra vaardigheden en kennis willen opdoen. Gedurende de opleiding staan, als je werkzaam bent in het voortgezet onderwijs (VO), de vakdidactiek centraal. In het primair onderwijs (PO) staat bij de verdieping het taal- en rekenonderwijs centraal. De opleiding Leraarondersteuner van Variva Edu Academy richt zich op onderwijsassistenten werkzaam in het basis- of speciaal onderwijs en op onderwijsassistenten werkzaam in het voortgezet onderwijs inclusief speciaal- en praktijkonderwijs.