Hoeveel verdient een docent per uur?

Als je wilt weten hoeveel een docent per uur verdient in Nederland, dan is het belangrijk om te weten dat het gemiddelde leerkracht salaris hier op € 49.356 per jaar of € 25,31 per uur ligt. Dit geldt voor zowel het basis- als middelbaar onderwijs. In het primair onderwijs, waar de cao voor primair onderwijs van toepassing is, zijn de aanvangsposities goed voor € 43.252 per jaar. Meer ervaren leerkrachten verdienen tot € 54.876 per jaar.

Vacatures voor leerkrachten

Als je op zoek bent naar een baan als leerkracht, dan zijn er diverse mogelijkheden. In de regio Almere bijvoorbeeld worden leerkrachten gezocht voor het speciaal basisonderwijs. Ook Maandag is regelmatig op zoek naar gedreven leerkrachten voor het speciaal basisonderwijs. Auris Fortaal zoekt op haar beurt een leerkracht die het onderwijs aan dove en slechthorende kinderen kan verzorgen. Diverse scholen in verschillende regio’s zijn daarnaast op zoek naar leerkrachten.

Onderwijsniveau

Leerkrachten worden niet alleen gezocht voor het reguliere basis- en middelbaar onderwijs, maar ook voor speciaal basisonderwijs en speciaal basis onderwijs (SBO). Er wordt bijvoorbeeld gezocht naar een leerkracht voor NT2-onderwijs (Nederlands als tweede taal). Daarnaast zijn er verschillende scholen die op zoek zijn naar leerkrachten voor de bovenbouw en onderbouw.

Pedagogische kwaliteiten

Als leerkracht is het belangrijk om goede pedagogische kwaliteiten te hebben. Steeds vaker wordt er dan ook gezocht naar leerkrachten die hierin uitblinken. Het is dus goed om te focussen op deze kwaliteiten als je aan de slag wilt als leerkracht.

Hoe wordt het salaris van een docent bepaald in Nederland?

Het salaris van een docent wordt bepaald aan de hand van de salarisschaal en trede waarin hij of zij valt. Bij elke salarisschaal en trede hoort een salarisbedrag. Deze bedragen staan in de cao primair onderwijs. Naast het salaris bestaat de beloning (bruto inkomen) uit vakantiegeld, eindejaarsuitkering en toelagen die iedere leraar krijgt.

RECOMENDADO  Wat verdient een pakketbezorger?

Gemiddeld verdienen leraren in het basisonderwijs en leraren in het speciaal (basis- en voortgezet) onderwijs ongeveer € 5.100 per maand. In die berekening is rekening gehouden met de schalen en tredes van alle leraren (gewogen gemiddelde) in loondienst. Dit is gemiddeld ruim anderhalf keer het modale inkomen.

Medewerkers die op 1 juli 2022 in dienst waren, krijgen eenmalig € 500 (bruto, bij een fulltime contract). Deze extra beloning is niet opgenomen in de bedragen uit de tabel. Ook in de berekening van de gemiddelde beloning is deze extra uitkering niet meegeteld.

Vanaf januari 2022 krijgen alle werknemers in het po dezelfde beloning als hun collega’s in het voortgezet onderwijs (vo). Een startende leraar in het basisonderwijs begint in salarisschaal LB. Een startende leraar in het (voortgezet) speciaal onderwijs begint in salarisschaal LC. De taken van een leraar bepalen of hij of zij in schaal LB, LC of LD valt. Het salaris en de beloning hangen af van welke schaal en trede een leraar heeft.

  • Als zij-instromer in het onderwijs heeft u mogelijk een voordeel. U begint mogelijk op een hogere trede of een hogere schaal. U maakt daarover zelf afspraken met uw werkgever.
  • De cao primair onderwijs wordt bepaald door sociale partners. Dit zijn vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers, zoals de PO-raad en de vakbonden. Meer informatie over de cao po vindt u bij deze vertegenwoordigers.

Hoeveel verdient een docent in het hoger onderwijs per uur?

Als docent in het hoger onderwijs kun je een goed salaris verdienen. Het salaris van een docent is echter afhankelijk van verschillende factoren, zoals ervaring en functie. Wil je weten hoeveel je als hbo-docent kunt verdienen? Gebruik dan onze salarischecker en ontdek wat je waard bent! Daarnaast kun je met behulp van onze bruto netto calculator berekenen wat je netto overhoudt van je brutosalaris.

RECOMENDADO  Hoeveel verdient een onderwijsassistent?

Taken van een hbo-docent

Als hbo-docent heb je een belangrijke taak in de ontwikkeling van studenten. Je bent niet alleen verantwoordelijk voor het voorbereiden en geven van inspirerende lessen, maar ook voor het begeleiden van studenten op zowel vakinhoudelijk als sociaal gebied. Daarnaast leer je studenten belangrijke soft skills als samenwerken, feedback geven en presenteren. Met deze vaardigheden zijn studenten nog beter voorbereid op hun toekomst.

Doorgroeimogelijkheden voor een hbo-docent

Als docent kun je ook doorgroeien naar andere functies binnen het onderwijs. Zo kun je bijvoorbeeld intern begeleider van docenten worden, coördinator of teamleider. Ook kun je doorgroeien tot directeur van een school of universiteit. Daarnaast is het mogelijk om fulltime hbo-docent te worden of om te werken als hybride hbo-docent, waarbij je naast het lesgeven ook werkzaam bent in een ander vakgebied.

Hoeveel verdient een docent op een universiteit per uur in Nederland

In Nederland hebben docenten op universiteiten verschillende salarissen, afhankelijk van hun functie en ervaring. Een beginnend docent verdient gemiddeld tussen de €3.500 en €3.900 bruto per maand. Dit komt neer op een uurtarief van ongeveer €25 tot €28. Een universitair hoofddocent verdient gemiddeld €5.200 tot €6.600 bruto per maand, wat neerkomt op een uurtarief van ongeveer €38 tot €48. Een hoogleraar verdient gemiddeld tussen de €5.800 tot €9.100 bruto per maand, wat overeenkomt met een uurtarief van ongeveer €42 tot €66.

Vereisten voor het worden van (hoofd)docent

Om docent te worden op een universiteit in Nederland, moet men doorgaans beschikken over een PhD en een Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) behalen. Een BKO is een certificering die aantoont dat de docent over voldoende didactische vaardigheden beschikt om les te geven op universitair niveau. Voor de functie van universitair hoofddocent of hoogleraar zijn meer ervaring en publicaties in wetenschappelijke tijdschriften vaak vereist.

RECOMENDADO  Hoeveel verdient een gymdocent?

Mogelijkheden voor doorgroeien en bijbehorende salarissen

Er zijn verschillende mogelijkheden om door te groeien als docent op een universiteit, zoals het worden van universitair hoofddocent of hoogleraar. De salarissen voor deze functies zijn hierboven genoemd. Naast het behalen van een BKO en het publiceren van wetenschappelijke artikelen, zijn vaak ook bestuurlijke functies en het verkrijgen van onderzoeksubsidies belangrijk voor de doorgroeimogelijkheden.

Flexibiliteit en werkdruk van docenten op universiteiten

De werkdruk van docenten op universiteiten is hoog en de flexibiliteit van het werk is beperkt. Docenten hebben vaak te maken met hoge administratieve lasten en moeten naast het geven van colleges ook onderzoek doen en onderwijsprogramma’s ontwikkelen. Daarbij werken veel docenten op tijdelijke contracten, wat voor extra stress kan zorgen.

Tijdelijke contracten en zorgen hieromtrent

Veel docenten op universiteiten werken op tijdelijke contracten, wat voor onzekerheid en stress kan zorgen. Het Rathenau Instituut heeft onderzoek gedaan naar de problemen die hierdoor ontstaan en heeft aanbevelingen gedaan om de contractpositie van docenten te verbeteren. Ook vakbond CNV Onderwijs en politieke partij PvdA hebben zich uitgesproken over de problemen rond tijdelijke contracten in het hoger onderwijs. Verenigingen van hogescholen en universiteiten hebben afspraken gemaakt om het aantal tijdelijke contracten te verminderen en vaste contracten te stimuleren.